mgm美高梅集团【倒计时295天】中中原人民共和国风俗摄香港影业组织会1八周岁成人礼

中国民俗摄影协会18岁成人礼-中国民俗摄影论坛 – Powered by Discuz!

显示全部105天 收起

基金简称

第1天
2005-08-27

派现金额

mgm美高梅集团 1

权益登记日

第3天
2005-08-29

除息日

mgm美高梅集团 2

红利发放日

第365天
2006-08-26

南方稳健

mgm美高梅集团 3

10派0.6元

第424天
2006-10-24

2004-04-05

mgm美高梅集团 4

2004-04-06

第425天
2006-10-25

2004-03-26

mgm美高梅集团 5

10派0.5元

第562天
2007-03-11

2004-12-17

mgm美高梅集团 6

2004-12-20

第615天
2007-05-03

2004-12-15

mgm美高梅集团 7

南方宝元

第671天
2007-06-28

10派0.3元

mgm美高梅集团 8

2004-04-05

第673天
2007-06-30

2004-04-06

mgm美高梅集团 9

2004-03-26

第713天
2007-08-09

南方避险

mgm美高梅集团 10

10派0.3元

第860天
2008-01-03

2004-04-05

mgm美高梅集团 11

2004-04-06

第861天
2008-01-04

2004-03-26

mgm美高梅集团 12
mgm美高梅集团 13

10派0.1元

第1031天
2008-06-22

2004-05-14

mgm美高梅集团 14

2004-05-17

第1076天
2008-08-06

2004-05-14

mgm美高梅集团 15

国泰金鹰

第1150天
2008-10-19

10派0.3元

mgm美高梅集团 16

2004-01-29

第1301天
2009-03-19

2004-01-29

mgm美高梅集团 17

2004-01-09

第1375天
2009-06-01

10派0.4元

mgm美高梅集团 18

2004-04-09

第1381天
2009-06-07

2004-04-09

mgm美高梅集团 19

2004-03-30

第1424天
2009-07-20

国泰债券

mgm美高梅集团 20

10派0.1元

第1504天
2009-10-08

2004-02-10

mgm美高梅集团 21

2004-02-10

第1559天
2009-12-02

2004-02-05

mgm美高梅集团 22
mgm美高梅集团 23

10派0.2元

第1565天
2009-12-08

2004-04-09

mgm美高梅集团 24

2004-04-09

第1569天
2009-12-12

2004-03-30

mgm美高梅集团 25

国泰精选

第1572天
2009-12-15

10派0.12元

mgm美高梅集团 26

2004-02-16

第1607天
2010-01-19

2004-02-16

mgm美高梅集团 27

2004-02-10

第1722天
2010-05-14

10派0.2元

mgm美高梅集团 28

2004-04-09

第1768天
2010-06-29

2004-04-09

mgm美高梅集团 29

2004-03-30

第1790天
2010-07-21

华夏成长

mgm美高梅集团 30

10派0.3元

第1843天
2010-09-12

2004-06-24

mgm美高梅集团 31

2004-06-25

第1866天
2010-10-05

2004-06-21

mgm美高梅集团 32

10派0.3元

第1867天
2010-10-06

2004-12-27

mgm美高梅集团 33

2004-12-28

第1907天
2010-11-15

2004-12-22

mgm美高梅集团 34

华夏回报

第1949天
2010-12-27

10派0.2元

mgm美高梅集团 35

2004-01-29

第2038天
2011-03-26

2004-01-30

mgm美高梅集团 36
mgm美高梅集团 37
mgm美高梅集团 38
mgm美高梅集团 39
mgm美高梅集团 40

2004-01-08

第2068天
2011-04-25

10派0.2元

mgm美高梅集团 41

2004-02-19

第2115天
2011-06-11

2004-02-20

mgm美高梅集团 42
mgm美高梅集团 43

2004-02-12

第2154天
2011-07-20

10派0.2元

mgm美高梅集团 44

2004-03-12

第2186天
2011-08-21

2004-03-15

mgm美高梅集团 45

2004-03-05

第2201天
2011-09-05

10派0.2元

mgm美高梅集团 46
mgm美高梅集团 47

2004-04-07

第2209天
2011-09-13

2004-04-08

mgm美高梅集团 48
mgm美高梅集团 49
mgm美高梅集团 50
mgm美高梅集团 51
mgm美高梅集团 52
mgm美高梅集团 53
mgm美高梅集团 54
mgm美高梅集团 55
mgm美高梅集团 56

2004-03-30

第2210天
2011-09-14

10派0.2元

mgm美高梅集团 57
mgm美高梅集团 58
mgm美高梅集团 59
mgm美高梅集团 60
mgm美高梅集团 61
mgm美高梅集团 62
mgm美高梅集团 63
mgm美高梅集团 64
mgm美高梅集团 65
mgm美高梅集团 66
mgm美高梅集团 67
mgm美高梅集团 68
mgm美高梅集团 69

2004-04-20

第2211天
2011-09-15

2004-04-21

mgm美高梅集团 70
mgm美高梅集团 71
mgm美高梅集团 72
mgm美高梅集团 73
mgm美高梅集团 74
mgm美高梅集团 75
mgm美高梅集团 76
mgm美高梅集团 77
mgm美高梅集团 78
mgm美高梅集团 79
mgm美高梅集团 80
mgm美高梅集团 81
mgm美高梅集团 82
mgm美高梅集团 83
mgm美高梅集团 84
mgm美高梅集团 85

2004-04-13

第2212天
2011-09-16

华安创新

mgm美高梅集团 86
mgm美高梅集团 87
mgm美高梅集团 88
mgm美高梅集团 89
mgm美高梅集团 90
mgm美高梅集团 91
mgm美高梅集团 92

10派0.4元

第2214天
2011-09-18

2004-03-08

mgm美高梅集团 93

2004-03-08

第2217天
2011-09-21

2004-03-03

mgm美高梅集团 94
mgm美高梅集团 95

10派0.5元

第2263天
2011-11-06

2004-05-17

mgm美高梅集团 96

2004-05-17

第2338天
2012-01-20

2004-04-27

mgm美高梅集团 97

华安180

第2411天
2012-04-02

10派0.5元

mgm美高梅集团 98

2004-03-09

第2434天
2012-04-25

2004-03-09

mgm美高梅集团 99

2004-03-03

第2476天
2012-06-06

博时价值

mgm美高梅集团 100

10派0.3元

第2489天
2012-06-19

2004-06-08

mgm美高梅集团 101

2004-06-08

第2553天
2012-08-22

2004-05-31

mgm美高梅集团 102

博时裕富

第2558天
2012-08-27

10派0.5元

mgm美高梅集团 103

2004-06-08

第2613天
2012-10-21

2004-06-08

mgm美高梅集团 104

2004-05-31

第2617天
2012-10-25

鹏华成长

mgm美高梅集团 105

10派0.15元

第2694天
2013-01-10

2004-02-12

mgm美高梅集团 106

2004-02-12

第2701天
2013-01-17

2004-02-05

mgm美高梅集团 107

10派0.2元

第2732天
2013-02-17

2004-02-27

mgm美高梅集团 108

2004-02-27

第2738天
2013-02-23

2004-02-23

mgm美高梅集团 109

10派0.25元

第2775天
2013-04-01

2004-04-02

mgm美高梅集团 110

2004-04-02

第2806天
2013-05-02

2004-03-26

鼓浪屿 mgm美高梅集团 111

鹏华债券

鼓浪屿

10派0.25元

第2808天
2013-05-04

2004-02-06

mgm美高梅集团 112
mgm美高梅集团 113

2004-02-06

第2829天
2013-05-25

2004-02-04

mgm美高梅集团 114

10派0.1元

第2843天
2013-06-08

2004-04-30

mgm美高梅集团 115

2004-04-30

第2858天
2013-06-23

2004-04-23

mgm美高梅集团 116

鹏华收益

第2889天
2013-07-24

10派0.3元

mgm美高梅集团 117

2004-02-03

第2934天
2013-09-07

2004-02-03

mgm美高梅集团 118

2004-01-30

第2981天
2013-10-24

10派0.4元

mgm美高梅集团 119

2004-04-02

第2983天
2013-10-26

2004-04-02

mgm美高梅集团 120

2004-03-26

第2991天
2013-11-03

10派0.2元

mgm美高梅集团 121

2004-04-30

第3003天
2013-11-15

2004-04-30

mgm美高梅集团 122

2004-04-23

第3046天
2013-12-28

嘉实成长

mgm美高梅集团 123

10派0.3元

第3062天
2014-01-13

2004-03-01

mgm美高梅集团 124

2004-03-02

第3064天
2014-01-15

2004-02-24

mgm美高梅集团 125
mgm美高梅集团 126
mgm美高梅集团 127
mgm美高梅集团 128

10派0.15元

第3105天
2014-02-25

2004-06-25

mgm美高梅集团 129

2004-06-28

第3126天
2014-03-18

2004-06-25

厦门 mgm美高梅集团 130

嘉实增长

厦门

10派0.3元

第3128天
2014-03-20

2004-03-01

mgm美高梅集团 131

2004-03-02

第3131天
2014-03-23

2004-02-24

mgm美高梅集团 132

10派0.6元

第3171天
2014-05-02

2004-06-25

mgm美高梅集团 133

2004-06-28

第3189天
2014-05-20

2004-06-25

mgm美高梅集团 134

10派0.3元

第3193天
2014-05-24

2004-11-15

mgm美高梅集团 135

2004-11-16

第3205天
2014-06-05

2004-11-11

mgm美高梅集团 136
mgm美高梅集团 137
mgm美高梅集团 138
mgm美高梅集团 139
mgm美高梅集团 140
mgm美高梅集团 141
mgm美高梅集团 142
mgm美高梅集团 143
mgm美高梅集团 144
mgm美高梅集团 145
mgm美高梅集团 146
mgm美高梅集团 147
mgm美高梅集团 148
mgm美高梅集团 149
mgm美高梅集团 150
mgm美高梅集团 151
mgm美高梅集团 152
mgm美高梅集团 153
mgm美高梅集团 154
mgm美高梅集团 155
mgm美高梅集团 156

嘉实稳健

第3206天
2014-06-06

10派0.3元

mgm美高梅集团 157
mgm美高梅集团 158
mgm美高梅集团 159
mgm美高梅集团 160
mgm美高梅集团 161
mgm美高梅集团 162
mgm美高梅集团 163
mgm美高梅集团 164
mgm美高梅集团 165
mgm美高梅集团 166
mgm美高梅集团 167
mgm美高梅集团 168
mgm美高梅集团 169
mgm美高梅集团 170
mgm美高梅集团 171
mgm美高梅集团 172
mgm美高梅集团 173
mgm美高梅集团 174
mgm美高梅集团 175
mgm美高梅集团 176
mgm美高梅集团 177
mgm美高梅集团 178
mgm美高梅集团 179
mgm美高梅集团 180
mgm美高梅集团 181
mgm美高梅集团 182
mgm美高梅集团 183
mgm美高梅集团 184
mgm美高梅集团 185
mgm美高梅集团 186
mgm美高梅集团 187
mgm美高梅集团 188
mgm美高梅集团 189
mgm美高梅集团 190
mgm美高梅集团 191
mgm美高梅集团 192
mgm美高梅集团 193
mgm美高梅集团 194
mgm美高梅集团 195
mgm美高梅集团 196
mgm美高梅集团 197
mgm美高梅集团 198
mgm美高梅集团 199
mgm美高梅集团 200
mgm美高梅集团 201
mgm美高梅集团 202
mgm美高梅集团 203
mgm美高梅集团 204
mgm美高梅集团 205
mgm美高梅集团 206
mgm美高梅集团 207
mgm美高梅集团 208
mgm美高梅集团 209
mgm美高梅集团 210
mgm美高梅集团 211
mgm美高梅集团 212
mgm美高梅集团 213
mgm美高梅集团 214
mgm美高梅集团 215
mgm美高梅集团 216
mgm美高梅集团 217
mgm美高梅集团 218
mgm美高梅集团 219
mgm美高梅集团 220
mgm美高梅集团 221
mgm美高梅集团 222
mgm美高梅集团 223

2004-03-01

第3268天
2014-08-07

2004-03-02

mgm美高梅集团 224

2004-02-24

第3359天
2014-11-06

10派0.15元

mgm美高梅集团 225
mgm美高梅集团 226
mgm美高梅集团 227
mgm美高梅集团 228
mgm美高梅集团 229
mgm美高梅集团 230
mgm美高梅集团 231
mgm美高梅集团 232
mgm美高梅集团 233
mgm美高梅集团 234
mgm美高梅集团 235

2004-06-25

第3360天
2014-11-07

2004-06-28

mgm美高梅集团 236
mgm美高梅集团 237
mgm美高梅集团 238
mgm美高梅集团 239
mgm美高梅集团 240
mgm美高梅集团 241
mgm美高梅集团 242
mgm美高梅集团 243
mgm美高梅集团 244
mgm美高梅集团 245
mgm美高梅集团 246

2004-06-25

第3361天
2014-11-08

10派0.2元

mgm美高梅集团 247
mgm美高梅集团 248
mgm美高梅集团 249
mgm美高梅集团 250
mgm美高梅集团 251
mgm美高梅集团 252
mgm美高梅集团 253

2004-11-15

第3362天
2014-11-09

2004-11-16

mgm美高梅集团 254
mgm美高梅集团 255
mgm美高梅集团 256
mgm美高梅集团 257
mgm美高梅集团 258
mgm美高梅集团 259
mgm美高梅集团 260
mgm美高梅集团 261
mgm美高梅集团 262
mgm美高梅集团 263
mgm美高梅集团 264
mgm美高梅集团 265
mgm美高梅集团 266
mgm美高梅集团 267
mgm美高梅集团 268
mgm美高梅集团 269

2004-11-11

第3424天
2015-01-10

长盛成长

mgm美高梅集团 270
mgm美高梅集团 271

10派0.5元

第3461天
2015-02-16

2004-02-23

mgm美高梅集团 272

2004-02-24

第3562天
2015-05-28

2004-02-17

mgm美高梅集团 273
mgm美高梅集团 274

长盛债券

第3567天
2015-06-02

10派0.3元

mgm美高梅集团 275

2004-02-24

第3568天
2015-06-03

2004-02-24

mgm美高梅集团 276

2004-02-18

第3576天
2015-06-11

大成价值

mgm美高梅集团 277
mgm美高梅集团 278

10派0.2元

第3577天
2015-06-12

2004-01-13

mgm美高梅集团 279

2004-01-13

第3581天
2015-06-16

2004-01-06

mgm美高梅集团 280

10派1元

第3604天
2015-07-09

2004-03-26

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图